Aşağıdaki tabloda düzenleme kurullarında yer aldığım konferanslar listelenmiştir.

 

Konferans Görevi
AB2011 Düzenleme Kurulu Üyesi
TOK2013 Düzenleme Kurulu Üyesi
SİU2015 Düzenleme Kurulu Üyesi
IDAP’16 Düzenleme Kurulu Üyesi
IDAP’17 Düzenleme Kurulu Üyesi
IDAP’18 Düzenleme Kurulu Üyesi
IGATE’18 Kongre Sekreteri – Düzenleme Kurulu Üyesi
IDAP’19 Konferans Başkan Yard. – Düzenleme Kurulu Üyesi
IGATE’19 Kongre Sekreteri – Düzenleme Kurulu Üyesi