SCI-Expanded Kapsamında Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  1. A. Erhan Akkaya, M. Fatih Talu. “Su Boru Hatlarında Sızıntı Konum Tespiti İçin Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı Imu Sensör Füzyonu Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32 (4), s. 1393-1404, (2017). DOI:10.17341/gazimmfd.369872, Erişim Linki.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  1. A. Erhan Akkaya, M. Fatih Talu.”Nesne Modelleme: Video İmgeleri Kullanılarak F-Matrisinin Hesaplanması” Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 48 (3), s. 9-20, (2014).
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında  Basılan Bildiriler
  1. A. Erhan Akkaya, M. Fatih Talu. “Dijital Görüntü Dengeleme Yöntemlerinin Kıyaslanması”, IDAP’16: International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium 2016, İnönü Üniversitesi,Malatya.
  2. A. Erhan Akkaya. “Protein Katlanması Problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı”, IDAP’16: International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium 2016, İnönü Üniversitesi,Malatya.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
  1. A. Erhan Akkaya, Mete Çelik, Mustafa Danacı. “Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Meme Kanseri Hücrelerinin Tahmin ve Teşhisi”, ASYU 2010: Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Kayseri, 2010.
  2. A. Erhan Akkaya, M. Fatih Talu. “Nesne Görüntülerinden 3D Model İnşası İçin Etkin F-matrisi Hesaplanma Yöntemleri”, ASYU2014: Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Katip Çelebi Üniversitesi, 2014.(En İyi Bildiri Ödülü Almıştır)
  3. A. Erhan Akkaya, M. Fatih Talu. Performance evaluation of egomotion methods in static environment. 2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU’15), İnönü Üniversitesi, Malatya. pp. 2357-2360., Doi: 10.1109/SIU.2015.7130382

 

Tezler
Yüksek Lisans Tezi

Yapay Arı Koloni (ABC) ve Diferansiyel Gelişim Algoritmaları Kullanılarak Optimum Protein Katlanmasının Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 28/06/2012.

Özet: Protein katlanması problemine ait H ve P tipi amino asitlerin 2D kafes yapı içerisinde minimum enerji seviyelerine katlanabileceği optimum yolları Yapay Arı Koloni Algoritması (ABC) ve Diferansiyel Gelişim Algoritması (DE) ile saptamaktır.

Doktora Tezi

Kalman Filtre Tabanlı Sensör Füzyon Tekniği Kullanılarak Su Kayıp Ve Kaçak Konum Kestirim Robotu, İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 17/08/2017.

Özet: Su boru hatlarındaki kaçak konumunun sensör füzyonu tekniği ile hesaplanması yaklaşımı.